You are currently viewing Mladica

Mladica

  • Post author:

Mladica (lat. Hucho hucho, eng. Danube salomon, ger. Huchen) ili Dunavski losos kako je još nazivaju jedna je od najvećih pastrmskih vrsta na svijetu. Najduža dokumentirana ulovljena jedinka bila je duga 165 cm i težila je 60 kg. Tijelo mladice je izrazito vretenasto i jako je izduženo. Na njemu se ističe izdužena glava koja može zauzimati i ¼ dužine. Usta su toliko velika da čeljust prelazi stražnji rub očiju. Ne čudi to jer se odrasle mladice osim ribom hrane vodozemcima, gmazovima, manjim sisavcima te manjim pticama močvaricama. Mlade jedinke hrane se vodenim beskralježnjacima, a između jedne i tri godine počinju se hraniti ribom.

Huchen_(Hucho_hucho)

Tijelo je prekriveno sitnim ljuskama. Peraje su razmjerno male, ali je masna peraja velika. Na leđima i bokovima ima rijetke nepravilne tamne mrlje, crvenih točki, koje su prepoznatljiva karakteristika potočne pastrmke, nema.

Mladica je endem dunavskog sliva. Zbog svoje atraktivnosti za ribolov i ljepote naseljavana je u neke vodotoke zapadne Europe, ali neuspješno.

U Bosni i Hercegovini nastanjuje rijeke dunavskog sliva, a premda je u prošlosti bila brojnija i raširenija, danas ih na tim mjestima teže nalazimo. Poznajemo  populacije mladice iz Une, Drine, Sane, Krivaje i drugih rijeka gdje je rijetko nalazimo. Mladica unutar rijeke svake godine pliva uzvodno (migrira) na mrijest, odnosno nizvodno tijekom jeseni i zime na hranjenje. Zato je posebno osjetljiva na prepreke poput brana i pragova u gornjim i srednjim tokovima rijeka koji su prepreka za njeno kretanje kao i izgradnju akumulacija čime nestaju njena staništa prikladna za mrijest.

Nastanjuje gornje i srednje tokove rijeka koji su relativno brzi, bogati kisikom i gdje temperatura vode rijetko prelazi 20oC, najviše se zadržava u dubljim dijelovima. Mrijesti se u manjim pritocima ili u gornjim dijelovima rijeka, gdje i mlađ boravi neko vrijeme, a s odrastanjem se spušta nizvodno. I mlade i odrasle jedinke su teritorijalne.

Relativno je dugo-živuća vrsta i može živjeti i duže od 20 godina. Mužjaci spolnu zrelost dostižu treće i četvrte godine života, a ženke četvrte i pete. Dužina tijela mladice tada iznosi između 60 i 70 centimetara, a masa jedan do tri kilograma. To ju ističe u odnosu prema drugim srodnim salmonidiama kod nas. Mrijesti se kasnije od ostalih pripadnika porodice salmonida, u razdoblju od marta do aprila. Mužjaci dolaze prvi na mjesto mrijesta i čuvaju ženku. Pomoću repne peraje zajedno, u pješčanom ili šljunkovitom dnu, kopaju mrijesnu jamu, trlo, mjesto gdje ženka polaže jaja. To „ljubavno gnijezdo“ može biti dugo i do tri metra, a duboko je od 10 – 20 cm. Mladica se obično mrijesti danju. Nakon oplodnje obje jedinke zajedno prekriju jaja pijeskom i finim šljunkom te čuvaju trlo do dvije sedmice. Razdoblje od oplodnje do izvaljivanja iz jajeta traje između 25 i 40 dana. Mladica raste brzo. U prvoj godini naraste do 15 cm.

mlad1

Zakonom je zaštićena vrsta, dok je na europskoj razini štiti Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije (The IUCN Red List of Threatened Species). Projekat EU LIFE koji je proveden u Austriji kako bi se poboljšali stanišni uslovi za ovu vrstu je završen, i to uspješno jer je povećan broj mladica u Austriji. Nako provdenih istraživanja smatra se da se najzdravija i najveća populacija mladice nalazi u rijekama Balkanskih zemalja. Međutim, kako najveću prijetnju populaciji mladice predstavlja izgradnja brana i hidroelektrana naučnici su zabrinuti za staništa mladice na Balkanu, posebno ona koja se nalaze  u Bosni i Hercegovini.

Kako bi se zaštitila ova vrijedna vrsta, neophodan je sveobuhvatan i planski pristup zaštiti postojeće populacije kao i poduzimanje mejra za njeno povećanje. Potrebno je poštriti zakonske propise i podići svijest stanovništvu o ugroženosti i značaju mladice za riječni fond rijeka Bosne i Hercegovine.

Svakako, ne treba zaboraviti  važnu ulogu ribarskih udruženja  kao  i samih ribolovaca, s toga, kolege ribolovci,čuvajmo naše rijeke i naše ribe, zagovarajmo režim Catch and Release (uhvati i pusti) kako bi i generacije poslije nas uživale čari ribolova, posebno kraljice mladice.

mlad2

BISTRO !!!

 

 

Ostavi komentar: