You are currently viewing Obavijest o poribljavanju na rijeci Krušnici

Obavijest o poribljavanju na rijeci Krušnici

Poštovani članovi Udruženja sportski ribolovaca Krušnica obaviještavamo vas da će dana 06.06.2020.godine Subota vršiti poribljavanje na rijeci Uni (zeleni otoci) i rijeci Krušnici..

Poribljavanje se vrši lovnom ribom potočnom pastrmkom i svi oni koji su zainteresovani da učestvuju u navedenom poribljavanju treba da se jave kod sekretara ili predsjednika udruženja radi evidencije. Učestvovanje u navedenom poribljavanju se priznaje kao odrađena akcija i biće upisan kao član koji je ispunio obavezu učestvovanja u jednoj od akcija USR Krušnica..

Poribljavanje se vrši (između 12:00h i 15:00h), kontakt osoba Patković Alija 061 891 251..

Bistro, predsjednik USR Krušnica

Ostavi komentar: