You are currently viewing Google MAP: pozicije KRALJICA

Google MAP: pozicije KRALJICA

Još jedna novina u takmičenju Potraga za kraljicom Une 2019.
Naime, radi lakšeg pronalaska izvučenih pozicija, te radi lakše komunikacije sa sudijama objavljujemo GOOGLE MAPU sa svim pozicijama, slikama pozicija, te sudijama i njihovim kontakt telefonima.
Nadamo se da će ova mapa biti od koristi svim učesnicima potrage za kraljicom Une.
Napominjemo da je broj mjesta ograničen, te da je ostalo još 10 otvorenih mjesta.
BISTRO!

Napomena: prilikom pregleda mape, logirati se na vlastiti Google račun radi mogućnosti pregleda slika svake od lokacija.

LINK:

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1wN4YbaIhxUwzR7YON9DUH9AqC2mbNAy_&ll=44.91668410682085%2C16.13599559791851&z=13

google_map_kraljica

Ostavi komentar: