You are currently viewing Obavljeno poribljavanje rijeke Krušnice – Septembar 2016

Obavljeno poribljavanje rijeke Krušnice – Septembar 2016

  • Post author:

Kao i svake godine do sada, USR KRUŠNICA iz Bosanske Krupe nastavilo je sa programom planiranog poribljavanja.

07.09.2016 god. je u vodu kojom gazduje USR KRUŠNICA pušteno oko 1500 komada potočne pastrmke težine preko 300 grama. Osim ovih 1500 komada zavidnih dimenzija u rijeku Krušnicu je puštena mlađ potočne pastrmke, gdje 1kg ribe sadrži cca. 20-25 komada ribe. Novčana sredstva za poribljavanje osigurana su od strane Elektroprivrede BiH iz odštetnog fonda zbog iskorištenje hidropotencijala rijeke Krušnice.

Poribljavanje je završeno uz pomoć naših stalnih pomagača, prijatelja i članova društva te komisije za poribljavanje ispred USR KRUŠNICA.

Riblja mlađ zadovoljava sve potrebne kvalitete a kupljena je od “RIZ Krajina” Bihać.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim članovima USR KRUŠNICA na ukazanom povjerenju i nesebičnoj pomoći  u ovoj akciji, a posebna zahvala ide na račun Elektroprivrede na tome što svoje obaveze izvršavaju na vrijeme. Svi ovi ljudi čine jedan veliki tim te Vam s ponosom predstavljamo GALERIJU slika o gore navedenoj akciji.

UŽIVAJTE i PODIJELITE!
USR KRUŠNICA

Ostavi komentar: