You are currently viewing Uspješno poribljavanje Une i Krušnice u Bosanskoj Krupi

Uspješno poribljavanje Une i Krušnice u Bosanskoj Krupi

Udruženje sportskih ribolovaca “Krušnica” iz Bosanske Krupe u okviru godišnjeg plana gazdovanja između ostalih aktivnosti ima i obavezu poribljavanja rijeka kojim gazduje.

Danas 06.06.2020.godine u sklopu svojih redovnih/vanrednih aktivnosti izvršeno je poribljavanje revira Krušnica i revira Zeleni otoci sa primjercima lovne potočne pastrmke. U vodu je pušteno 270 kilograma ribe u vrijednosti oko 3500KM, a sredstva za to su obezbjeđena od strane udruženja USR Krušnica

Komisija za poribljavanje kantonalnog inspektorata USK u prisustvu članova UO, skupštine te članova udruženja je uspješno izvršila poribljavanje navedenih lokaliteta.

poribljavanje-una-2020

Ovom prilikom USR Krušnica zahvaljuje se općinskom načelniku Arminu Halitoviću što je akciju poribljavanja na rijeci Uni i Krušnici pomogao sa značajnim sredstvima i kao uvijek pokazao spremnost da ribari Bosanske Krupe mogu računati na njega..

Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica u narednom planskom periodu tj u toku kalendarske godine planira izvršiti poribljavanje čitavog toka rijeke Une i Krušnice sredstvima Elektroprivrede čija vrijednost će biti 10.000KM plemenite ribe.
USR Krušnica

Ostavi komentar: